Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2021

Mińszczanie na Międzynarodowym Kursie Instruktorskim Taekwon-do

W dniach 10-12 września 2021 roku w Lublinie odbył się 149. Międzynarodowy Kurs Instruk-torski (IIC) Taekwon-Do ITF. Było to pierwsze wydarzenie Międzynarodowej Federacji Tae-kwon-Do po 18-miesięcznej przerwie wywołanej pandemią COVID-19 i oczekiwaniami człon-ków ITF, aby powrócić do hali sportowej i osobiście praktykować Taekwon-Do. W kursie wzię-ło udział 183 uczestników z 14 krajów. Wśród uczestników kursu znaleźli się także przedsta-wiciele Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN, Marek Skiba IV DAN, Karol Łuniewski IV DAN, Julia Kawka III DAN, Igor Koczyrkiewicz I DAN, Piotr Kuźmicz I DAN, Karolina Łuniewska I DAN, Cezary Gąsior I DAN oraz Michał Tril I DAN.

Kurs poprowadzili członkowie Komitetu Technicznego ITF: Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX DAN i Mistrz Jerzy Jedut VIII DAN. W zajęciach za pośrednictwem telemostu Argentyna-Polska wziął także udział Wielki Mistrz Hector Marano IX DAN, Przewodniczący Komitetu Technicznego ITF. Gośćmi specjalnymi kursu byli Wielcy Mistrzowie: Paul Weiler IX DAN – Prezydent ITF oraz Willem Jacob Bos IX DAN – były Dyrektor Zarządu ITF, którzy również brali udział w szkoleniu.

Podczas trzech dni zajęć zostały omówione, w zależności od poziomu zaawansowania uczest-ników, zasady wykonywania formalnych układów uczniowskich oraz mistrzowskich, walki kro-kowe, walka tradycyjna i sportowa oraz samoobrona.

Specjalną część kursu poświęconą włączeniu w trening Taekwon-Do osób niepełnosprawnych poprowadził Mistrz Leo Oros Duek VII DAN – Przewodniczący Komitetu Integracyjnego ITF, natomiast Wielki Mistrz Paul Weiler przedstawił zestawy ćwiczeń poprawiające funkcjono-wanie głównych partii mięśni oraz sprawność ogólną ze szczególnym ukierunkowaniem na prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa.

Celem kursów IIC jest standaryzacja technik Taekwon-Do na całym świecie. Członkowie Ko-mitetu Technicznego, podróżując po wszystkich kontynentach, uczą i poprawiają poziom in-struktorów oraz mistrzów.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość utrwalenia nabytej wcześniej wiedzy, jak i zdoby-cia nowych informacji, które z pewnością zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju oraz doskonalenia się podczas treningów Taekwon-Do.


mat. MKS Taekwon-do

 

 

 

  • Członkowie Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego (IIC)...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim
baner toplayer
https://www.minsk-maz.pl/1156,aktualnosci-wrzesien-2021?tresc=22120