Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2021

Miejski Punkt Konsultacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia oferty wsparcia terapeutycznego ukierunkowanego na osoby dotknięte przemocą w rodzinie, zaprasza do korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym „STOP przemocy”.

Oferujemy poradnictwo:
– psychologiczne
– z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawne
– rodzinne.

Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”, prowadzony w ramach projektu socjalnego, działa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od sierpnia do grudnia 2021r.

https://minskmaz.mops.pl/2021/informacje/miejski-punkt-konsultacyjny-2/

  • Miejski Punkt Konsultacyjny

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim