Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2021

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przypominamy o obowiązku respektowania zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która  weszła w życie 19 lipca 2019 r., z mocą obowiązywania od 6 września 2021 r. Te dwa lata były dla nas wszystkich okresem przygotowania  do wdrożenia jej zapisów i wytycznych.

Prosimy pamiętać, że powyższa ustawa jest kompatybilna z drugą ustawą, która weszła w życie również w 2019 r. – ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prosimy również o zapoznanie się z jej przepisami i wdrożenie ich w życie.

Zwracamy uwagę, że zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności będą wymogiem określonym w ogłaszanych przez Miasto konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Wymogi te będą również zawierane w umowach podpisywanych z Miastem, adekwatnie do realizowanego zadania i jego charakteru.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w ustaw oraz poradnik w formie pdf „Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności?” przygotowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zawarte są informacje o sposobach  zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku pytań i wątpliwości służymy wsparciem. 

Osoba do kontaktu:

Marta Chróst

/25 759 53 36/

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim