Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2021

Na Serbinowie powstanie wspólna przestrzeń dla mińszczan

W październiku 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane  związane z budową terenu rekreacji publicznej -  przestrzeni wspólnej w dzielnicy I  na działce o numerze ewidencyjnym 2416/49 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”.

Wykonawcą robót wyłonionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych jest Adam Bujakiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Bujakiewicz „A&M PARTNERS, EKO-PARTNER” z  Warszawy.
Umowna wartość inwestycji  1 003 655,46 zł brutto.  Planowany termin zakończenia to 30 grudnia 2021 r. 
 

  • Na Serbinowie powstanie wspólna przestrzeń dla mińszczan
  • Na Serbinowie powstanie wspólna przestrzeń dla mińszczan

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim