Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2021

Szkoła dla innowatora

Innowacyjna szkoła – innowacyjni uczniowie
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II realizowany jest pilotażowy projekt „Szkoła dla innowatora”. Jednym z działań projektowych są wycieczki, podczas których uczniowie poznają innowacyjne przedsiębiorstwa.
Klasa 8c oraz uczący w niej nauczyciele na czele z dyrektorem szkoły – Grzegorzem Wyszogrodzkim już drugi rok szkolny biorą udział w projekcie „Szkoła dla innowatora”. Tylko 20 szkół podstawowych z całej Polski zostało wybranych do tego innowacyjnego działania na rzecz polskiej oświaty.

Kompetencje przyszłości
- Cieszę się, że możemy z naszymi uczniami eksperymentować z nowoczesnymi metodami nauczania i kształtować kompetencje przyszłości – mówi dyrektor Wyszogrodzki.
Projekt łączy się z bardzo bogatą ofertą szkoleń dla nauczycieli. Dziesięcioro nauczycieli biorących udział w przedsięwzięciu regularnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu strategii wspierających kształtowanie u uczniów kompetencji proinnowacyjnych, takich jak samodzielność myślenia, współpraca, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów czy liderstwo. Nauczyciele dzielą się dobrymi praktykami z innymi pedagogami z całej Polski, opracowują scenariusze, współpracują z doradcami.
Dodatkowym walorem projektu jest poznawanie specjalistów od nowoczesnego spojrzenia na edukację. W październiku nauczyciele z papieskiej trójki mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Oktawię Gorzeńską – jedną z najlepszych w Polsce liderek zmiany w oświacie.

Firmy przyszłości
W tym roku szkolnym uczniowie klasy 8c już dwukrotnie uczestniczyli w wyjazdach finansowanych w ramach projektu. Najpierw spędzili dwa dni w Toruniu, a potem wyjechali na trzy dni do Trójmiasta. Ósmoklasiści poznają historię, kulturę odwiedzanych miejsc, zwiedzają cenne zabytki czy interesujące miejsca, ale przede wszystkim uczestniczą w zajęciach warsztatowych z innowacyjnymi przedsiębiorcami.

W Toruniu poznali firmę produkująca interfejsy łączące mózg ludzki z komputerem. Na własne oczy widzieli, jak jedna z ich koleżanek z klasy sterowała komputerem za pomocą myśli. To było niezwykle odkrywcze i pokazywało, w jakim kierunku rozwija się światowa myśl technologiczna. W Trójmieście z kolei uczniowie uczyli się, jak założyć własną firmę, jak wykreować potrzeby rynkowe, jak zarządzać produktem – od pomysłu po dystrybucję. Pracowali w grupach, generowali pomysły, planowali, opracowywali koncepcje, czyli uczyli się kompetencji, które będą im przydatne na rynku pracy.
A przy okazji dobrze się bawili, integrując się po ubiegłorocznym zdalnym nauczaniu.

Po pierwsze kreatywność
Udział w projekcie rozwija u uczniów kreatywność. Na lekcjach systematycznie zachęcani są do udziału w przeróżnych, mniejszych lub większych projektach, pracach grupowych. Ostatnio zorganizowali dla uczniów klas 4-8 szkolną grę terenową z okazji Święta Niepodległości. Pracują nad inscenizacją „Dziadów cz. II” dla kolegów i koleżanek z klas siódmych. Opracowują lektury szkolne metodą projektu, np. tworzyli prezentacje multimedialne, książki kucharskie, filmy, makiety, obrazy związane z „Panem Tadeuszem”. Na matematyce tworzą mapy myśli, a na angielskim zajadają się przygotowanymi potrawami z dyni z okazji Haloween. Na biologii przygotowują przestrzenne schematy DNA albo poglądowe plansze dotyczące ilości cukru w pokarmach. Na niemieckim pracują w parach lub grupach, a do tego spory zespół co miesiąc pisze artykuły do gazetki szkolnej.
Ten ministerialny projekt prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej, a finansowany jest z funduszy unijnych. Jako szkoła jesteśmy zaszczycenie i niezwykle zadowoleni z udziału w tym eksperymencie. Mamy nadzieję, że wypracowane w projekcie pomysły, koncepcje będą wdrażane stopniowo we wszystkich polskich szkołach.

Izabela Saganowska

 

  • Szkoła dla innowatora. Fot. grupowe młodzieży w tle Toruń
  • Szkoła dla innowatora. Fot. grupowe młodzieży w tle fontanna
  • Szkoła dla innowatora. Zajęcia.
  • Szkoła dla innowatora. Fot. grupowe przed bramą stoczni -...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim