Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2021

Europejski Zielony Ład - neutralna klimatycznie i zrównoważona Europa

Jednym z priorytetów UE na rok  2021 jest  program Zielony Ład. Na czym polega? Jakie są wytyczne UE? Czego możemy nauczyć się z programu? W poniższym tekście odpowiadamy  na te pytania.

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie do 2050 r. Jest to odpowiedź na kryzys klimatyczny i procesy degradacji środowiska. W styczniu, Komisja Europejska przedstawiła plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy, czyli strategię finansowania Zielonego Ładu, który w ramach sprawiedliwej transformacji powinien pomóc złagodzić społeczno-gospodarcze skutki transformacji dla pracowników i społeczności najbardziej dotkniętych zmianami, np. górników. Na wsparcie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Polska mogła otrzymać kwotę do 3,5 mld euro. Zakres tematyczny FST jest szeroki i obejmuje wiele obszarów takich jak: przedsiębiorczość, energetyka, transport, ochrona środowiska, cyfryzacja, badania i rozwój, rynek pracy i usługi społeczne.

Parlament zatwierdził europejskie prawo o klimacie 24 czerwca 2021 r., co dało możliwość  realizację założeń głównych Europejskiego Zielonego Ładu:
-    dostarczanie czystej i bezpiecznej energii
-    wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym
-    projektowanie budynków o niższym zapotrzebowaniu na energię
-    przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność
-    ochrona i odbudowa ekosystemów oraz bioróżnorodności
-    przystosowanie się do zmiany klimatu
-    ochrona zdrowia

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu założono powstanie pierwszego w historii Europejskiego Prawa Klimatyczne, którego efektami ma być przede wszystkim redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. w każdym aspekcie, np. przemyśle transporcie i rolnictwie do stopnia neutralnego dla środowiska. Emisja dwutlenku węgla, której nie uda się zminimalizować, ma być neutralizowana w sposób naturalny, np. za pomocą drzew. Kluczowa jest także gwarancja nieodwracalności przejścia na neutralność klimatyczną.

W Polsce, zmniejszenie emisyjności gospodarki skupia  się m.in. na kwestiach dotyczących systemu energetycznego, budownictwa, przemysłu, transportu i gospodarstwa domowego.

Obok prawa klimatycznego w ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska podjęła kroki zmierzające do ekologizacji budynków, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia, np. poprzez rozwój cyfryzacji, zwiększenia recyklingu materiałów. Do 2030 ma zostać odnowionych 35 mln budynków i stworzonych 160 tys. miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Kolejnym priorytetem Unii Europejskiej jest strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, która ma na celu zwiększenie obszarów rolnictwa ekologicznego i obszarów chronionych, co ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe na świecie.

System integracji energetycznej zakłada, że zużycie energii z każdego sektora jest połączone i zaplanowane, np. budynki byłyby ogrzewane ciepłem z sąsiedniej fabryki, która byłaby zasilana czystym wodorem wytworzonym z wykorzystaniem morskiej energii wiatrowej.

Strategia “od pola do stołu” ma zapewnić zdrową, przystępną cenowo i zrównoważoną żywność przy zwiększeniu udziału rolnictwa ekologicznego i ochronę różnorodności biologicznej.

Realizacja założeń inicjatyw zawartych w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności może doprowadzić do ograniczenia emisji z sektora transportu o 90% do 2050 r.

Więcej informacji o Europejskim Zielonym Ładzie można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: ec.europa.eu z której pochodzą dane zawarte w artykule.

 

  • Grafika - Europejski Zielony Ład

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim