Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2021

Powiatowo-gminny związek transportu publicznego

Uchwałą nr XXXV.332.2021 utworzono "Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego", w którego skład weszło również nasze miasto.
Uchwała tworząca związek - link: https://bit.ly/32D4wyn
Statut - link: https://bit.ly/3rmAGIV

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego należy zarówno do zadań własnych gmin, jak i jest zadaniem własnym powiatu.

Utworzenie związku powiatowo-gminnego, który będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze wszystkich członków związku, da większe możliwości w zakresie realizacji zadania publicznego, jakim jest transport publiczny, w tym także pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Przewozy organizowane przez związek będą powiatowo-gminnymi przewozami pasażerskimi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1371) i nie będą komunikacją miejską, nawet jeżeli będą wykonywane na terenie miasta.

Przewoźnicy wykonujący autobusowe przewozy pasażerskie na zlecenie związku będą mogli otrzymać dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U.2018 r. poz. 295).

Transport publiczny jest ważnym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego, a powołanie związku powiatowo-gminnego ograniczy koszty administracyjne, jak i zapewni efektywne zabezpieczenie usług transportowych dla wszystkich mieszkańców gmin i powiatu tworzących związek.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim