Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2021

Uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia MTM

Uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia choć w 21 roku (wiadomo pandemia) istnienia  i działalności Mińskiego Towarzystwa Muzycznego odbył się 8 listopada 2021 r.  Po powitaniu wielce szanownych Gości: parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów i Naczelników Wydziałów, Radnych Rady Miasta oraz Powiatu Mińskiego prowadzący koncert Rafał Ostrowski przytoczył trochę historii …

Dat urodzinowych Mińskiego Towarzystwa Muzycznego jest kilka – zebranie założycielskie muzyków  i melomanów odbyło się 15 listopada 1999 roku, oficjalna decyzja prawna o rejestracji stowarzyszenia  zapadła 7 stycznia 2000 roku, a Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 31 stycznia 2000 roku. 

W lutym 2000 roku rozpoczął próby pod kierunkiem Janusza Sadocha powołany przez Towarzystwo Big Band.

W listopadzie 2000 roku rozpoczął regularne próby pod kierunkiem Tomasza Zalewskiego Chór Kameralny. Pierwszy koncert wykonał już 19 stycznia 2001 roku.

W czerwcu 2012 roku działalność rozpoczął drugi z zespołów wokalnych działających po dziś dzień w ramach MTM czyli Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku prowadzony przez Emila Ławeckiego.

Jesienią 2001 roku dzięki poparciu Burmistrza Zbigniewa Grzesiaka Towarzystwo otrzymało siedzibę w Miejskim Domu Kultury. Latem roku 2009 przeprowadziło się do obiektu w parku, zwanego „Zielonym Domkiem” i tam siedziba ma miejsce do dnia dzisiejszego.

Pierwszy koncert dla mieszkańców Miasta, zorganizowany przez Komitet Założycielski Mińskiego Towarzystwa Muzycznego to występ tria gitarowego 11 listopada 1999 r.

W ponad dwudziestoletniej historii stowarzyszenia zorganizowano lub współorganizowano niebagatelną liczbę 462 koncertów różnych wykonawców, Chóru Kameralnego, Big Bandu, oraz Oktetu Wokalnego Manufaktura Dźwięku. Dzisiejszy koncert jest koncertem 463.  Zaś dla Chóru Kameralnego jest to 222 wystąpienie.

Koncertów wysłuchało zapewne kilkadziesiąt tysięcy osób, gdyż oprócz koncertów odbywających się w Miejskiej Szkole Artystycznej, Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy świątyniach miasta i powiatu – zawsze przy pełnej widowni - zorganizowano trzy edycje Mińskiego Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez Granic” w latach: 2000, 2001, 2003, dwanaście Letnich Festiwali Orkiestr Dętych - każdy z widownią kilkutysięczną. MTM czynnie uczestniczył w organizacji Przeglądu Piosenki Poetyckiej, a obecnie już Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. Od roku 2003 wspólnie z Powiatem Mińskim współorganizowane były Powiatowe Spotkania Chóralne, przekształcone w 2011 roku w „Impresje Chóralne w trzech odsłonach w stolicy powiatu”.

Dotychczasowych 7 plenerowych edycji Festiwalu 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki to efekt owocnej współpracy z bratnimi stowarzyszeniami: Ścieżkami Nieskończoności oraz Niezależną Inicjatywą Kulturalną. 

Oprócz koncertów muzyki klasycznej, jazzowej czy poetyckiej stowarzyszenie edukuje muzycznie dzieci i młodzież oraz zachęca do czynnego muzykowania. W latach 2006-2009 z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy 52 poranne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży placówek miejskich. Od roku 2003 dla dzieci i młodzieży z Gminy Mińsk Mazowiecki zorganizowaliśmy 112 takich koncertów. Łącznie widownia ta przekroczyła 26 000 dzieci i młodzieży.

Warto podkreślić, że Mińskie Towarzystwo Muzyczne to jedyne takie stowarzyszenie w ziemi mińskiej, które organizuje  od ponad 20 lat koncerty muzyki ambitnej, klasycznej, jazzowej, poetyckiej, nie stroniąc od muzyki  popularnej, ale też prowadzi zespoły pozwalające rozwijać się i kształcić młodzieży i dorosłym. Wśród dużych wydarzeń muzycznych warto wymienić koncerty z udziałem Alla Fostera, perkusisty Milesa Davisa, Tomasza Stańko, Zbigniewa Namysłowski, Marcina Masecki, Wayne Krantza, Krzysztofa Jakowicz, Waldemara Malickiego, Piotra Pławnera, Orkiestry Concerto Avenna, Kwartet Smyczkowy Prima Vista, Zespół Vistula River Brass Band czy wszystkich gwiazd Festiwalu 4M, Festiwalu Orkiestr Dętych,  zaś Chór wraz z orkiestrą wykonywał choćby Requiem Mozarta,  Requiem Gabriels Faure, Glorię Vivaldiego, Stabat Mater Pergolessiego, Straszny Dwór Moniuszki.

Wsparcie ówczesnego starosty, a dzisiaj posła - Pana Czesława Mroczka trwa od 20 lat , co podkreślił zabierając głos i gratulując stowarzyszeniu. Również Pani posel Teresa Wargocka oraz przedstawiciel Rady Powiatu w osobie Mirosława Krusiewicza a także Rady Miasta w osobie Jerzego Gryza dziękowali za dotychczasowe dwadzieścia lat oraz życzyli dalszego rozwoju i tworzenia mińskiej kultury.

Autorami sukcesów stowarzyszenia są patroni, którzy w głównym stopniu finansują przedsięwzięcia Mińskiego Towarzystwa Muzycznego: Powiat Miński i Miasto Mińsk Mazowiecki. Osoby szczególnie zasłużone dla MTM otrzymały pamiątkową statuetkę: Burmistrz Senior Zbigniew Grzesiak, Burmistrz Marcin Jakubowski, poseł Czesław Mroczek, Starosta Antoni Jan Tarczyński, Dyrektor ZSZ Nr 1 Tomasz Ciechański, założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego Tomasz Zalewski oraz wieloletnia koordynator działań MTM Barbara Sosnowska-Dzienio

Oprócz podziękowań dla Panów Starostów Powiatu Mińskiego: Antoniego Jana Tarczyńskiego i Witolda Kikolskiego nie zabrakło podziękowań dla pracowników Starostwa Powiatowego: Wydziału Oświaty i Promocji w osobach: Pani Naczelnik Emilii Piotrkowicz, Pani Urszuli Soroki, Pani Izabeli Komorowskiej, oraz Pani Skarbnik Teresie Bąk i Pani Elżbiecie Smorąg.

Burmistrz Marcin Jakubowski ciągle wspiera i jest zaangażowany w rozwój kultury w naszym mieście. Także wyrazy wdzięczności skierowano do pracowników Urzędu Miasta – śp. Pani sekretarz Jadwidze Frelak, obecnej pani sekretarz Kindze Rosłoniec, Pani skarbnik Grażynie Stachowicz i Paniom z Wydziału Finansowego:  Ewie Król oraz Wioletcie Pieczeniuk, Państwu kierownikom Wydziału Promocji, Kultury i Sportu: Sławomirowi Kuligowskiemu, Dianie Rokickiej, oraz Pani Katarzynie Łaziuk. Panom: Andrzejowi Ryszawie i Piotrowi Wojciechowskiemu, Pani Marcie Paluch oraz Pani Marcie Chrust. 

Dzięki współpracy tych osób ze stowarzyszeniami, ich wsparciu merytorycznemu, mińska kultura kwitnie i ciągle się rozwija, i mamy nadzieję, że będzie to trwało.

Na gruncie lokalnym trwa stała współpraca z Miejską Orkiestrą Dętą i jej dyrygentem Marcinem Ślązakiem, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Mińskiej z dyrektorem Leszkiem Celejem na czele, Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki z panem Wójtem Antonim Piechoskim oraz Panią Sekretarz Jolantą Damasiewicz, Komendą Hufca ZHP, Stowarzyszeniami – Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Niezależną Inicjatywą Kulturalną, Ścieżkami Nieskończoności. Serdeczne podziękowania złożono Darkowi Kulmie, Małgosi Zakrzewskiej, Jackowi Bielińskiemu, Kamilowi Kazimierczakowi. Szczególne podziękowania skierowano do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Pana Tomasza Ciechańskiego w imieniu Chóru Kameralnego. Od kilku lat chór tam znalazł miejsce prób i doskonali swój warsztat.

Szczególne podziękowania złożono dla Miejskiego Domu Kultury i wszystkich jego pracowników z dyr. Joanną Wilczak na czele, oraz jej poprzedników w osobach: pana Piotra Siły, pani Hanny Markowskiej, pani Elżbiety Kalińskiej oraz pani Zofii Nojszewskiej - za ciągłą, owocną współpracę i pomoc.  Także pracownikom i dyrektorom Miejskiej Biblioteki Publicznej – pani Teresie Sęktas –Chanke oraz pani Elżbiecie Sieradzińskiej       i obecnej Pani dyrektor Karolinie Wieczorek.

Za dwudziestoletnią współpracę podziękowania należą się dla Miejskiej Szkole Artystycznej z jej byłym dyrektorem Wenantym Maciejem Domagałą oraz obecną Panią dyrektor  Pauliną Rzewuską Korycińską na czele.

Wielkie podziękowania skierowano do Unpluggd Orchestry z jej dyrygenta Michała Śmigielskiego za wiele lat współpracy i mnóstwo fantastycznych, wspólnie zrealizowanych projektów muzycznych. 

Wszystkim mińskim parafiom i ich proboszczom serdeczne podziękowano za gościnne progi dla koncertów i życzliwość dla naszych inicjatyw muzycznych.

Podziękowano wszystkim którzy wspierali stowarzyszenie,w tym: Bożenie i Stanisławowi  Oleksiukom, Pawłowi Bęsiowi, Jerzemu Gryzowi, Dariuszowi Wojdakowi, Andrzejowi Kuciowi.

Wdzięczność za przeszło 15 letnią udaną współpracę i stałe wsparcie wyrażono Biuru Rachunkowemu Państwa Abramowskich. 

Towarzystwo otrzymuje także wsparcie z tytułu 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego. Sumy te przeznaczane są na dofinansowanie koncertów. Wszystkim darczyńcomrównież należą się serdecznie podziękowania.

O działaniach na niwie kultury informują różne źródła, ale szczególna wdzięczność należy się portalowi Wirtualny Mińsk - Panu Leszkowi Siporskiemu oraz Pani Monice Rozalskiej, redaktor naczelnej Nowego Dzwonu, którzy promują koncerty od wielu lat.

Muzyczny początek wieczoru to arie z towarzyszeniem fortepianu, które wykonał Emil Ławecki, wybitny polski śpiewak, występuje  między innymi na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie ale również w Berlinie, Tokio, w Australii i Nowej Zelandii, Chinach i wielu innych. Wieloletni członek i prezes Mińskiego Towarzystwa Muzycznego. Przy fortepianie towarzyszyła mu wybitna ukraińska kameralistka Yarina Rak - zwyciężczyni  wielu konkursów, nie tylko pianistycznych ale i wokalnych. Od lat związana z Warszawą.  Obecnie korepetytor solistów Opery narodowej w Warszawie gdzie pracowała z najlepszymi śpiewakami operowymi naszych czasów.

Nie zabrakło 20-letniego już zespołu (oczywiście w zupełnie innym składzie) - Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego pod przewodnictwem niezastąpionego Tomasza Zalewskiego.

Następnie wystąpił kwartet klarnetowy Janusza Komudy (wieloletniego członka założyciela stowarzyszenia, obecnie w Komisji Rewizyjnej) w składzie: Janusz Komuda, Bartek Łuszczyk, Michał Rokicki, Daniel Wiśniewski.

Kolejną ucztę muzyczną zafundował widowni drugi z zespołów wokalnych działających przy MTM: Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku. Zespół został założony w przez byłych członków Chóru Kameralnego MTM, którzy postanowili sprawdzić swe siły i założyć mniejszy zespół przy Mińskim Towarzystwie Muzycznym. Pierwszym, i jak dotąd jedynym dyrygentem jest Emil Ławecki. 

Końcowym mocnym akcentem wieczoru stał się koncert Big Bandu. Zespół powstał w 2000 roku. Członkami założycielami byli: Janusz Sadoch, Arkadiusz Żarek, Dariusz Glanas, Sławomir Tkacz, Paweł Szeląg, Kamil Kędziora, Rafał Gańko. Formacja regularnie koncertowała. Wystąpiła także na Festiwalu Duka Ellingtona w Saint Egreve we Francji. Na okoliczność zespół jubileuszu został reaktywowany z pomocą znanego już mińskiej publiczności Big Bandu miasta Mrozy, z udziałem muzyków z pierwszego składu. Dyrygował Janusz Sadoch. Solistami zespołu byli: Edyta Kosiorkiewicz – śpiew, Marcin Gańko – saksofon tenorowy i Rafał Gańko – trąbka.

Z zespołem wystąpił raper „Świt nad Miastem” oraz grupa taneczna Jakuba Chocholskiego” La Flaca”.

Jubileuszowy tort dopełnił przekrojową ucztę muzyczną z okazji dwudziestolecia miłośników muzyki.

 

Tekst: MTM

Zdjęcia: Leszek Siporski

 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM
 • Koncert z okazji 20-lecia MTM

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim