Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach realizacji zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U 2020 r. poz. 1062) uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest w posiadaniu środków alternatywnego dostępu zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dla osób słabosłyszących jest dostępna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnału przy rozmowie z pracownikiem.

Dla osób głuchych i słabosłyszących – dostępny jest INFOKIOSK z opcją nawiązania  wideorozmowy w czasie rzeczywistym z tłumaczem polskiego języka migowego PJM.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – na poziomie „0” budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest możliwość wjechania wózkiem oraz poruszania się w zakresie 360 stopni, INFOKIOSK umożliwia podejście wózkiem pod ekran dotykowy w celu wydruku dokumentów, obejrzenia filmów instruktażowych, wyszukania rejonów pracowników socjalnych, znalezienia danych kontaktowych, nawiązania połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego PJM. Z poziomu INFOKIOSKU możliwy jest dostęp do wydruku wszystkich wniosków świadczeń wypłacanych przez MOPS oraz wniosków ze strony internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Dla osób niewidomych jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dodatkowo została zmodyfikowana strona internetowa, która spełnia wymogi dostępności (według standardu WCAG 2.1) dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza możliwością zmiany kontrastu i wyboru wielkości czcionki została dodana funkcjonalna wyszukiwarka rejonów pracy socjalnej, mapa serwisu oraz możliwość odczytania na głos zawartości strony za pomocą wtyczek do popularnych przeglądarek internetowych.

Źródło: https://minskmaz.mops.pl/2022/informacje/dostepnosc-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/

 

  • Pętla indukcyjna i oznakowanie dla osób z psem...
  • INFOKIOSK z opcją nawiązania wideorozmowy w czasie...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim