Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

Wieści z Mińskiego Centrum Profilaktyki

13 stycznia 2022 r. w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki odbyło się spotkanie  przedstawicieli samorządów Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki inicjujące współpracę w obszarze świadczenia usług dotyczących profilaktyki uzależnień.

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy porozumienia zawartego z Gminą Mińsk Mazowiecki przyjęło do wykonania zadanie obejmujące zapewnienie mieszkańcom Gminy usług w zakresie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.  
Zadanie będzie realizowane w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim przez doświadczonych ekspertów tworzących zespół specjalistów udzielających  porad i konsultacji.  

Cieszymy się, że specjaliści zatrudnieni w Centrum Profilaktyki będą świadczyć bezpłatne usługi także mieszkańcom Gminy. Działania na rzecz zdrowia są naszym wspólnym obowiązkiem.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski, zastępca burmistrza Eliza Bujalska,  kierowniczka Centrum Bożena Zagórska oraz Sekretarz Gminy Jolanta Damasiewicz i radny Gminy -  Paweł Lipiński -  członek Gminnej KRPA

 

  • IMG_4171
  • IMG_4176
  • IMG_4181
  • IMG_4185
  • IMG_4188
  • IMG_4192
  • IMG_4194

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim