Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2022

"Mensko - źródła pisane"

„Oddajemy w Państwa ręce bogate źródło wiedzy o najstarszych archiwaliach dotyczących XV-wiecznej działalności Jana z Gościańczyc herbu Prus III i prawnych uwarunkowań powstania miasta Mensko. Dla poznania początków dziejów Mińska Mazowieckiego ta książka będzie miała fundamentalne znaczenie, gdyż w sposób metodyczny prezentuje i opisuje wszystkie znane obecnie, a nie zniszczone w czasach wojennych, dokumenty”.
Leszek Celej
Dyrektor MZM

„Andrzej Marek Nowik w swoim opracowaniu poświęconym najstarszym dziejom Mińska opiera się na skrupulatnie zebranych i przytoczonych przekazach źródłowych. Jednocześnie nie obawia się stawiania hipotez, tam gdzie wnikliwie przeprowadzone kwerendy: źródłowa i bibliograficzna – łączące się z biegłą znajomością Autora dziejów średniowiecznego Mazowsza – na ich stawianie pozwalają. Szeroko rysuje tło powstania miasta Mińska, a przedstawiając jego założyciela Jana Gościańskiego z Gościańczyc h. Prus III nie zaniedbuje prezentacji jego kręgu rodzinnego i rodowego.
dr Anna Salina
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Publikacja rocznicowa z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki

Autor: dr Andrzej Marek Nowik
© Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydana przez Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
ISBN: 978-83-953818-7-4
Nakład: 500 egz.
Wydanie pierwsze. 2021. 60 stron + okładki
Skład, prepress: Adam Łuczak
Cena: 20 zł

http://mzm-minskmaz.pl/mensko-zrodla-pisane/

  • Mensko - źródła pisane - okładka

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim