Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2022

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Mińskie Centrum Profilaktyki prowadzi nabór rodziców/opiekunów z terenu miasta Mińsk Mazowiecki do udziału w rekomendowanym programie profilaktycznym „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Program kierowany jest do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

10 WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH (40 godzin dydaktycznych dla 10-15 osób) Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy, debaty, odwołania do własnych doświadczeń). Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie
w domu nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

W 2022 r. przewidywana jest realizacja 2 edycji Programu. 1 edycja rusza już w drugiej połowie kwietnia br. Zgłoszenia do udziału w pierwszej edycji Programu przyjmowane są do dnia 25 marca 2022 r. w Mińskim Centrum Profilaktyki, ul. Juliana Tuwima 1
w pokoju nr 1 lub telefonicznie: 25 758 02 51 (pn/pt) w godz. 9.00 -15.00.
Spotkania/zajęcia/warsztaty organizowane w ramach Programu odbywać się będą w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zadanie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki.

  • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - plakat

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim