Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej na drogach nr 221596W, 221593W i 221512W

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w wysokości 202 400 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej polegającą na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie tych ulic.


W ramach zadania na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej została wykonana nowa warstwa ścieralna. Na wszystkich przejściach dla pieszych zamontowano żółte płyty betonowe z wypustkami oraz dodatkowe słupy z oświetleniem LED, które doświetliły skrzyżowanie, co poprawiło widoczność w rejonie przejść. Wykonano oznakowanie poziome i elementy bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Wszystkie te prace w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Odnowione przejście dla pieszych
  • Odnowione przejście dla pieszych
  • Odnowione przejście dla pieszych

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim