Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” na drodze nr 221812W

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w wysokości 54 400 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji polegającą na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”.

Na przejściu dla pieszych naprzeciwko Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie zamontowano żółte płyty betonowe z wypustkami, dwa komplety znaków aktywnych D-6 z lampami LED zasilane instalacją solarną, które doświetliły skrzyżowanie. Wykonano oznakowanie poziome i elementy bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Wszystkie te prace w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • przejście dla pieszych na ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim