Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Budowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wykonawcą inwestycji była firma R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Prace rozpoczęto w czerwcu 2022 roku, a zakończono w listopadzie 2022 roku. 

W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie jezdni, chodników, pobocza, zjazdów i miejsc postojowych. Na odcinku jezdni pomiędzy ulicami Warszawskie Przedmieście i Wielkopolską została położona nawierzchnia z betonu asfaltowego, zaś na odcinku jezdni pomiędzy ulicami Wielkopolską i Zacisze nawierzchnia z kostki betonowej. Szerokość jezdni wynosi 5,5 m. Wykonano także obustronne chodniki o szerokości od 2 do 6 m z betonowej kostki brukowej. Po lewej stronie drogi usytuowano 24 miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te również zostały wykonane z kostki betonowej. Wykonano także nowe oznakowanie poziome i pionowe, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na przejściach dla pieszych została ułożona nawierzchnia z wypustkami ułatwiająca osobom niewidomym poruszanie się po ciągach pieszych. W obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Wielkopolską i niedaleko pobliskiego przedszkola dodatkowo został zamontowany znak aktywny oraz punktowe elementy odblaskowe. Poprawa stanu technicznego drogi oraz oddzielenie ruchu pojazdów mechanicznych od ruchu pieszego ograniczy ryzyko wypadków i zwiększy płynność ruchu drogowego. 

Nadzór nad robotami drogowymi sprawował ZDM Sp. z o.o., nad robotami związanymi z budową sieci kanalizacji deszczowej Jerzy Nieścioruk. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2019 roku przez firmę Projektowanie i Nadzór Robót Drogowych Jakub Król.

Dofinansowanie: 802 875,16 zł
Całkowita wartość: 1 312 131,16 zł.

  • na górze po środku flaga i herb, niżej informacja główna dofinansowano ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg, udowa...
  • skrzyżowanie, po lewej stronie na chodniku zielony pojemnik na śmieci, w tle po lewej stronie stoi samochód
  • ulica zdjęcie przed przejściem dla pieszych, skrzyżowanie za pasami, w tle po lewej stronie samochód
  • ulica, zdjęcie zrobione na chodniku, po lewej stronie siatka posiadłości, po prawej stronie parking na którym stoja samochody

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim