Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2022

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku, który jest zasilany w źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Na zgłoszenie źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca ma czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

- w formie elektronicznej, przez stronę https://gunb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,

- w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (deklaracja dostępna na stronie https://gunb.gov.pl/ w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Wszelkie informacje publikowane są na stronie https://gunb.gov.pl/.

  • CEEB

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim