Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2022

Korowód WCZORAJ – DZIŚ - JUTRO

Kiedy przed rokiem podejmowaliśmy decyzję dotyczącą obchodów 600. rocznicy lokacji Mińska Mazowieckiego, wiadomo było, jak wiele inicjatyw nosić będzie herbowe, niebiesko - żółte barwy. Na kilka tygodni przed uroczystościami zamykającymi jubileuszowy rok te same barwy stały się dla mińszczan, Polaków i Europejczyków i obywateli wolnego świata synonimem walki o niepodległość bohaterskich mieszkańców Ukrainy.

Jubileusz sześćsetlecia został zakończony cyklem kulturalnych imprez. Jednym z głównych  elementów  tychże, był barwny Korowód ukazujący zmiany miasta w ciągu sześciu stuleci jego istnienia. Postanowiliśmy wykorzystać fakt, że w mieście funkcjonuje sześć szkół podstawowych i poprosiliśmy społeczności każdej z nich o zaprezentowanie Mińska w wybranym wieku. Każda z podstawówek w sobotę 27 maja przeparadowała spod swojej siedziby na plac przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Tam Uczestników promienistych przemarszów powitał pan burmistrz Marcin Jakubowski, a następnie wszyscy przeszli na dziedziniec Pałacu Dernałowiczów, gdzie nastąpił dalszy ciąg rocznicowych uroczystości.

To było barwne, widowiskowe i radosne resume kilkusetletniej historii grodu nad Srebrną.  Pokazaliśmy, jak bardzo zacieśnione są związki dziejów Mińska z rozwijającą się państwowością i kulturą Rzeczypospolitej. Zależało nam nie tylko na spojrzeniu na miasto sprzed stu, dwustu i sześciuset laty, ale pokazaniu swoistego długiego trwania tego, co niegdyś było w Mińsku najcenniejsze, stanowiło jego wyróżnik i budziło poczucie dumy.  Zademonstrowaliśmy, jak dawna świetność wygląda dzisiaj i jakie szansę rysują się przed nią w przyszłości. Pięknie zaprezentowali się także członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy za program artystyczny poświęcony muzyce krajów partnerskich. Do końca wydarzenia uczestnicy mogli słuchać także minikoncertu Edyty Szubińskiej z zespołem. Część artystyczną prowadził  pan Marcin Błądziński. Pracownik Miejskiego Domu Kultury.

Korowód był nie tylko do obserwowania i podziwiania, był manifestacją jedności i wspólnotowości.  W Korowodzie udział wzięły liczne organizacje, kluby sportowe, instytucje, orkiestra miejska.

Korowód stał się pomostem między przeszłością a przyszłością miasta i jego mieszkańców, który widzieliśmy w pełni  radości, dobra i wolności.

W wydarzeniu wzięli udział nasi Goście z Ukrainy, którzy wśród życzliwych mińszczan znaleźli schronienie i szansę na normalne, spokojne życie. Cieszyliśmy się z ich obecności. Dziękujemy mieszkankom i mieszkańcom miasta za ofiarność i życzliwość wobec Was.

Bądźmy dumni z przeszłości i z nadzieją patrzmy razem w przyszłość.

Przyszłość, której pragniemy, musi być pełna wolności i pokoju. Przyszłość ma barwy niebiesko - żółte.

Ogromne podziękowania należą się koordynatorom wydarzenia: dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika Tomaszowi Ciechańskiemu oraz dyrektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej Leszkowi Celejowi. Dziękujemy społecznościom szkolnym za ogromny wkład pracy, kreatywność, obecność.

Podziękowania kierujemy także do służb porządkowych, do Powiatowej Komendy Policji, Zarządowi Dróg Miejskich, Straży Miejskiej. Dzięki Waszej pomocy Korowód mógł się  bezpiecznie odbyć.

Ogromną radością dla nas była Wasza obecność. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

W Korowodzie udział wzięli:

- delegacje miast partnerskich

- Miejska Orkiestra Dęta

- Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Ludowiaki”

- społeczność ukraińska  

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Dąbrówki

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza

- Społeczność Szkół Salezjańskich ( Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta    

  Czartoryskiego, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio)

- Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku

- ZHP

- MKS Mazovia

- Probasket

- Karate

- Klub TAEKWON-DO

- Studium Języków Obcych

- 7 Pułk Ułanów Lubelskich

- Towarzystwo Przyjaciół Mińska

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

- Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim

- Miejska Szkoła Artystyczna

- Miejski Dom Kultury

- Muzeum Ziemi Mińskiej

- Ochotnicza Straż Pożarna 

 • New_IMG_6825
 • New_IMG_6835
 • New_IMG_6865
 • New_IMG_6862
 • New_IMG_6857
 • New_IMG_6886
 • New_IMG_6902
 • New_IMG_6913
 • New_IMG_6925
 • New_IMG_6948
 • New_IMG_6977
 • New_IMG_6989
 • New_IMG_7016
 • New_IMG_7044
 • New_IMG_7053
 • New_IMG_7060
 • New_IMG_7063
 • New_IMG_7072
 • New_IMG_7089
 • New_IMG_7159
 • New_IMG_7194
 • New_IMG_7201
 • New_IMG_7211
 • New_IMG_7205
 • New_IMG_7242
 • New_IMG_7296
 • New_IMG_7342
 • New_IMG_7363
 • New_IMG_7425
 • New_IMG_7499
 • New_IMG_7452
 • New_IMG_7523
 • New_IMG_7513

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim