Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu

Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd zgłoś to w urzędzie.

O nabyciu/zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy są zobowiązani złożyć zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Złożenie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu nie podlega opłacie.

Uwaga!

Od 1 lipca 2021 r. termin na:

  • zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
  • zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej został wydłużony do 60 dni od daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

Wydłużony termin będzie obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

Za niedopełnienie ww. obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Możesz to zrobić:

  • czerwoy samochód obok z lewej strony mężczyzna z lewą ręką w górze, na środku dymek z inforamcją

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim