Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

Straż Miejska edukuje nawet w wakacje

Letnie półkolonie Klubu Sportowego Akademia Parkour Wschód były okazją do rozmowy z uczestnikami na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 6 lipca w Klubie Przełom komendant Anna Kwiatkowska wraz ze strażnikiem miejskim opowiedzieli dzieciom m.in. o tym, jak się zachować w sytuacji zagrożenia oraz na co zwrócić uwagę. Miłym akcentem na koniec spotkania było rozdanie każdemu młodemu mińszczaninowi odblasku, który można zawiesić np. przy plecaku.

Półkolonie realizowane są w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Zadanie to realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025 i z tych środków jest finansowane.

  • zdjęcie grupowe dzieci i opiekunów z Klubu Przełom, po obydwu stronach strażnicy miejscy. Zdjecie na tle samochodu Straży...

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim