Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

Lato w mieście z profilaktyką w tle

Podobnie jak w ubiegłym roku Miasto Mińsk Mazowiecki nie zawiodło najmłodszych mieszkańców i przygotowało propozycje spędzenia wakacji w sposób bezpieczny, z programem profilaktycznym, a przede wszystkim bez czasu na nudę.

Miasto w ofercie ma bezpłatne półkolonie realizowane w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. W okresie od 4 do 29 lipca wykonawcą zadania jest Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, natomiast w okresie od 15 do 26 sierpnia  Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy.

Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez całe wakacje organizowane są bezpłatne działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z książką, kulturą i sztuką w tle, a przede wszystkim z dobrą zabawą.

Centrum Młodzieżowe Międzyczas zaprasza młodzież w lipcu i sierpniu na bezpłatne zajęcia rekreacyjne i wydarzenia kulturalne uwzgledniające działania profilaktyczno-wychowawcze ukierunkowane na prowadzenie zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym oraz zdobywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

Wszystkie formy wakacyjnych aktywności Miasto Mińsk Mazowiecki finansuje w ramach realizacji w 2022 roku zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2025. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń oraz zapisów znajdują się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych każdego z realizatorów.

Dane kontaktowe organizatorów:

  1. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód – jolszewska0711@gmail.com, tel. 537737740
  2. Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – rolkowy.minsk@gmail.com, tel. 535247979
  3. Miejska Biblioteka Publiczna – poczta@mbpmm.pl, tel. 25 740 50 68
  4. Centrum Młodzieżowe Międzyczas - miedzyczas.mmz@gmail.com, tel. 25 758 39 17 w. 23

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim