Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

Mińsk Mazowiecki w programie Partnerska Inicjatywa Miast

Mińsk Mazowiecki członkiem programu Partnerska Inicjatywa Miast Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Banku Światowego.

PIM aktywizuje miasta do podejmowania działań rozwojowych w trzech obszarach tematycznych:

  • miasto cyfrowe,
  • miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
  • miasto zielone.

Celem PIM jest poszerzenie wiedzy i budowanie kompetencji miast i  zespołów projektowych we współpracy z innymi miastami i specjalistami. Eksperci z Banku Światowego będą  dzielić się specjalistyczną wiedzą i koordynować sieciową współpracę miast, ale także doradzać w przygotowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb miast w zakresie tematycznym objętym PIM.

„W ramach przygotowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej inicjatyw dla samorządów wspieramy proces rozwoju miast również poprzez podnoszenie ich zdolności administracyjnych, obywatelskich i wzajemnej współpracy. Temu właśnie służy projekt Partnerska Inicjatywa Miast, dziś rusza druga edycja tego projektu” – mówił podczas otwarcia minister Grzegorz Puda.

PIM jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 roku - kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w perspektywie średnio i długookresowej.

Na podstawie materiałów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

  • news logo

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim