Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

80. rocznica likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim

21 sierpnia 1942 roku tragicznie zapisał się w historii mińskich Żydów. Był początkiem zagłady ludzi, którzy przez lata współtworzyli krajobraz naszego miasta.

W 2022 roku obchodzimy 80. rocznicę tamtych wydarzeń. Nie zmienimy przeszłości, ale jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość. Pamięć o naszych żydowskich sąsiadach i prawda historyczna są ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń.

20 sierpnia, aby uczcić pamięć o Żydach wywiezionych z Mińska Mazowieckiego na śmierć, organizujemy wyjazd do Muzeum Obozu Zagłady w Treblince (zapisy tpmmaz@gmail.com). Wieczorem zapraszamy na spektakl, w którym przywołamy świat przedwojennych Żydów.

W niedzielę, 21 sierpnia, odbędziemy spacer granicami mińskiego getta, znacząc je symbolicznie. Pamięć zamordowanych uczcimy na cmentarzu żydowskim. Spotkamy się z potomkami mińskich Żydów i wsłuchamy w ich historie. Wydarzenia rocznicowe zakończymy koncertem Doroty Miśkiewicz.

Rozważania  o pamięci, odpowiedzialności i trosce będą toczyć się wokół znaczenia hebrajskiej litery szin ש, której ramiona symbolizują moc i mądrość. Czym dla nas, spadkobierców historii, jest jej światło? Jak rozumiemy jej znaczenie i przesłanie?

On August 21, 1942, marked the tragic events  in the history of Minsk Jews. It was the beginning of the Holocaust of the people who for years co-created the landscape of our city.

In 2022, we commemorate the 80th anniversary of those events. We will not change the past, but we are responsible for the future. The memory of our Jewish neighbors and the historical truth are important for present and future generations.

On August 20, to commemorate the Jews deported from Mińsk Mazowiecki to their deaths, we organize a visit to The Nazi German Extermination and Forced Labour Camp. In the evening, you are invited to a performance in which we will recall the world of pre-war Jews.

On Sunday, August 21, we take a walk along the borders of the Minsk ghetto, marking them symbolically. We will commemorate the murdered at the Jewish cemetery. We will meet the descendants of Minsk Jews and listen to their stories. We will end the anniversary events with a concert by Dorota Miśkiewicz.

Reflections on memory, responsibility and care will revolve around the meaning of the Hebrew letter shin ש, whose arms symbolize strength and wisdom. What is its light for us, heirs of history? How do we understand its meaning and message?

  • Program obchodów 80. rocznicy likwidacji getta

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim