Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2022

Mińsk Mazowiecki w Partnerskiej Inicjatywie Miast

Za nami pierwsze spotkanie w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Światowego.

Zadaniem każdego miasta w sieci jest opracowanie dokumentu pod nazwą Miejska Inicjatywa Działań. MID ma opisywać ścieżkę dojścia do zdefiniowania i rozwiązania problemu na poziomie lokalnym oraz zawierający propozycje konkretnych rozwiązań i działań w trzech obszarach tematycznych: partnerstwa publiczno-prawnego, miasta zielonego i cyfrowego.

W dniach 9-11 sierpnia Ewelina Markowska z wydziału gospodarki komunalnej i Joanna Gałązka z wydziału zamówień publicznych reprezentowały Mińsk Mazowiecki na spotkaniu miast w Gdańsku. Przedstawiły pomysł na wybudowanie obiektu ( parkingu wielopoziomowego) łączącego w sobie funkcję handlową i parkingową wraz z węzłem komunikacyjnym zapewniającym obsługę transportową centralnej część miasta. Naszym wyzwaniem jest pozyskanie w przyszłości partnera prywatnego i realizacja tej inicjatywy. Wartością dodaną uczestnictwa w projekcie jest poszerzanie wiedzy i budowanie kompetencji we współpracy z innymi miastami oraz ekspertami i specjalistami. Przed nami kolejne szkolenia w innych obszarach wiedzy.

  • ludzie siedza przy stołach ustawionych w literę U słuchają wykładu. W tle rzutnik
  • Kobieta siedzi przy stole prowadzi wykład , w tle ekran

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim