Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2022

Nowi nauczyciele mianowani

17 nauczycieli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W uroczystości, która odbyła się 31 sierpnia br.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wzięli udział: Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta, Eliza Bujalska Zastępca Burmistrza Miasta, Bożena Macheta Kierownik Referatu Oświaty UM oraz wszyscy dyrektorzy miejskich placówek oświatowych.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 

Akty nadania nauczyciele otrzymali z rąk Pana Marcina Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składali ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

W tym roku awans zawodowy na nauczyciela mianowanego otrzymali: Aleksandra Kołak, Monika Gromulska z SP3, Marzena Kordaś, Katarzyna Duszczyk, Anna Korczyńska, Wojciech Jakubowski, Karolina Rosiak - Klewek z SP4, Joanna Kurek z SP5, Monika Nowak z SP6, Wioleta Michałowska, Justyna Jarzębska, Eliza Kafka z PM4, Malwina Anna Sobkowicz, Wioleta Żytkowicz z ZSP nr 1, Marta Sosińska, Tomasz Bereda z MSA oraz Marlena Łukasiak z PM6.

  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia
  • osoby pozują do zdjęcia

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim