Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2022 – Rządowy program na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica". W ramach realizacji zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla SP5. 

Wartość całkowita zadania wynosi 43 750,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 35 000,00 zł, a kwota środków własnych stanowi 20% i jest to 8 750,00 zł.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt będzie wykorzystywany w celu podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli. Kompleksowość i interdyscyplinarność zakupionych rozwiązań przyczyni się do skutecznego wsparcia procesu nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim