Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2018 - Program „Aktywna tablica”

Miasto Mińsk Mazowiecki zrealizowało projekt „Aktywna tablica”. W ramach realizacji zadania dofinansowanie otrzymały Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego. Dla SP4 zakupiono tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku. Dla SP5 zakupiono: tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoognioskowym, tablicę interaktywną, projektor oraz głośniki.  

Wartość całkowita zadania wyniosła 34 910,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła 27 928,00 zł, a kwota środków własnych stanowiła 20% i jest to 6 982,00 zł.

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwolił rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologami, poszerzył wiedzę z zakresu nowych metod nauczania. Nowoczesne pomoce dydaktyczne sprzyjają również tworzeniu kompetencji społecznych na lekcjach i rozwijanie uczniów. 

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły na podniesienie poziomu nauczania w szkole oraz uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim