Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2017 - Program „Aktywna tablica”

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. 

W ramach realizacji zadania zakupione zostały dla SP nr 1 takie pomoce dydaktyczne, jak: tablica interaktywna, projektor, urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku, natomiast dla SP nr 6 zakupiono: monitor interaktywny, tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Wartość całkowita zadania wyniosła 35 000,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła 28 000,00 zł, a kwota środków własnych stanowiła 20% i jest to 7 000,00 zł. 

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwolił na podniesienie poziomu nauczania w szkole oraz uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim