Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI PAŹDZIERNIK 2022

Miasto jest przygotowane do profilaktyki jodowej

Mińsk Mazowiecki przygotowany jest do akcji wydawania mieszkańcom tabletek ze stabilnym jodem. NIE ma aktualnie zagrożenia. 

Decyzją burmistrza na punkty wydawania tabletek wskazano lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w Mińsku Mazowieckim. W każdym punkcie koordynatorem jest urzędnik Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wydawanie tabletek nastąpi TYLKO po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji.

Zgodnie z zaleceniem wojewody mazowieckiego nie zaleca się pobierania tabletek przez osoby powyżej  60. roku życia.

Punkty wydawania tabletek ze stabilnym jodem są ZAMKNIĘTE. Dystrybucja uruchomiona będzie TYLKO wtedy, gdy właściwy minister wyda taką decyzję. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim