Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2020 – ROD Andriollego w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie: „Wymiana podłogi świetlicy Domu Działkowca ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowiecki”. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi ok. 28% wartości zadania, przy wartości całkowitej projektu 36.900,00 zł.  

Na wartość całkowitą zadania składają się środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł, środki z dotacji ze środków finansowych budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne ROD w kwocie 16.900,00 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu podłogi o powierzchni 130m² w świetlicy Domu Działkowca usytuowanego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Andriollego” wraz z zakupem niezbędnych materiałów.  

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim