Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2019 – ROD Andriollego w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie otrzymał projekt złożony przez miasto: „Wymiana bram wjazdowych na terenie ROD „ANDRIOLLEGO” w Mińsku Mazowieckim”.   

Wykonane zadanie swoim zakresem obejmowało wymianę czterech bram wjazdowych dwuskrzydłowych z furtkami i jednej furtki, usytuowanych przy ulicy Warszawskiej i przy ul. Żwirowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 37,64% wartości zadania, przy wartości całkowitej projektu 26.568,00 zł.  

Na wartość całkowitą zadania składały się środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł, środki z dotacji ze środków finansowych budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne ROD w kwocie 6.568,00 zł.  

W dniu 03.09.2019 r. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na przekazanie dotacji ze środków finansowych dotyczących powyższego zadania z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który otrzymał dofinansowanie. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim