Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2021 - „Umiem pływać”

Miasto Mińsk Mazowiecki realizowało przy współpracy z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza projekt „Umiem pływać”. Projekt realizowany był w ramach organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). 

W zajęciach brali udział uczniowie z klas I – III ze Szkół Podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. Zajęcia nauki odbywały się na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Zajęcia z nauki pływania realizowane były ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dla uczestników były to zajęcia bezpłatne. 

Projekt realizowany był w 2021 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały 60 min. Grupa zajęciowa liczyła maksymalnie 15 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 21.419,00 zł co stanowiło 80% wartości projektu. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim