Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2022 - „Umiem pływać”

Miasto Mińsk Mazowiecki realizuje przy współpracy z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza projekt „Umiem pływać”. Projekt jest realizowany w ramach organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). 

 W zajęciach biorą udział uczniowie z klas I – III ze szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. Zajęcia nauki odbywają się na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Zajęcia z nauki pływania realizowane są ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dla uczestników zajęcia są bezpłatne. 

Projekt realizowany jest w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Wymiar godzin dla każdego uczestnika to 20 godzin lekcyjnych, a liczba osób w grupie nie przekracza 15 osób. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 28 000,00 zł co stanowi 80% wartości projektu. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim