Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2019 - „Modernizacja bieżni sportowej i skoczni w dal w Mińsku Mazowieckim”

Miasto Mińsk Mazowiecki zrealizowało zadanie pn. „Modernizacja bieżni sportowej i skoczni w dal w Mińsku Mazowieckim” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Całkowita wartość po zrealizowaniu zadania wyniosła 434.224,50zł. Kwota dofinansowania wyniosła 95.250,00zł co stanowiło 22% wartości zadania. 

W ramach zadania zrealizowano prace w zakresie modernizacji obiektu lekkoatletycznego. Zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną, skocznię w dal jak również wykonano rzutnię do pchnięcia kulą oraz zakupiono stojaki na rowery. W ramach modernizacji obiektu powstała rzutnia do konkurencji lekkoatletycznej tj. pchnięcia kulą. 

Zrealizowane zadanie ma pozytywny efekt społeczny dla mieszkańców, dzieci i młodzieży. Infrastruktura lekkoatletyczna, która została zmodernizowana w ramach zadania zostanie wykorzystana do organizacji zajęć sportowych dla ok. 1000 uczniów szkoły, jak również ma ogromny wpływ na rozwój zainteresowań lekkoatletycznych.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim