Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2021 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki zrealizowało zadanie pn.„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.  

Całkowita wartość po zrealizowaniu zadania wyniosła 505.036,57 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 200.000,00 zł, co stanowiło 40% wartości zadania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię wraz z podbudową, zakupiono urządzenia sportowe i wykonano inne prace. Powstałe boisko umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. 

Wykonana inwestycja zapewnia mieszkańcom miasta nowe formy wypoczynku i rekreacji, jest miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania umiejętności sportowych. 

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim