Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2021 – Budowa drogi gminnej – od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest budowa drogi gminnej. Realizacja zadania wpłynie na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej jak również stworzone zostaną warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 

Całkowita wartość zadania szacowana jest na 7.000.000,00 zł, a przyznane dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł stanowi 60% wartości zadania. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 2023 r. 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim