Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2022 – Aktywizacja seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Aktywizacja seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. 

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest aktywizacja seniorów z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. W ramach realizacji zadania zaplanowano realizację następujących działań: zajęcia nordic walking; zajęcia na basenie; zajęcia taneczne; spotkania z rehabilitantem, ratownikiem medycznym oraz dietetykiem; spotkania z psychologiem; warsztaty z nowoczesnych technologii. 

Całkowita wartość zadania szacowana jest na 25.000,00 zł, a przyznane dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł stanowi 80% wartości zadania. 

  • napis: mazowsze dla seniorów

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim