Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Podsumowanie realizacji projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

Podnoszenie jakości edukacji jest w dzisiejszym systemie oświaty koniecznością. Mimo tych samych podstaw programowych szkoły wciąż różnią się od siebie poziomem. Różnice w jakości nauczania oraz różnice edukacyjne wynikające z indywidualnych predyspozycji dzieci wymagają znacznego wsparcia w tym zakresie. Aby zwiększyć szanse edukacyjne wszystkich uczniów, a tym samym podnieść jakość edukacji, konieczne jest wdrażanie kompleksowych programów.

Szkoła Podstawowa nr 1 jest jedną z sześciu placówek w mieście objętych wsparciem w ramach projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem głównym projektu jest podniesienie minimum 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych uczniów oraz zwiększenie jakości nauczania poprzez: realizację  zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i rozwijających, stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.

Ze względu na zawieszenie zajęć spowodowane pandemią COVID-19 realizowaliśmy projekt przez trzy lata nauki szkolnej: 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Nasi uczniowie z klas 4 – 8 skorzystali z bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (6 grup): z języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) oraz zajęć rozwijających (8 grup): z języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych i informatyki. Zajęcia prowadzone były w małych 8 – osobowych grupach w oparciu o autorskie programy. Każda grupa skorzystała z 60 godzin dydaktycznych. Łącznie przeprowadzono 840 godzin zajęć projektowych. Wszystkie zajęcia odbywały się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i sprzętu zakupionego ze środków projektu.

SP1 została doposażona w przyrodnicze laboratorium mobilne, które obejmuje serię pomocy naukowych pozwalających przeprowadzić podstawowe doświadczenia z zakresu fizyki, chemii, biologii i geografii. W laboratorium można przeprowadzić co najmniej 100 doświadczeń z różnych dziedzin tj. mechanika, magnetyzm, elektrostatyka, optyka, akustyka, termodynamika. Dzięki projektowi „Torami nowej edukacji” nasza szkoła jako jedyna w mieście otrzymała mobilne planetarium, czyli zestaw służący do wyświetlania filmów o tematyce astronomicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej. W skład zestawu wchodzą m.in. dmuchana kopuła, sprzęt nagłośnieniowy, laptop i projektor. Ponadto pracownie SP1 wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne tj. tablica interaktywna, wizualizery, laptopy, tablety, roboty i gry planszowe do nauki programowania, oprogramowanie do zajęć z biologii, geografii, fizyki, chemii. Łącznie szkoła pozyskała sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 191 453 zł.

Interesująca tematyka zajęć prowadzonych nowatorskimi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy wpłynęła motywująco na uczniów. Chętnie chodzili na zajęcia i z dużym zaangażowaniem podejmowali się wszelkich zadań. Zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane, a poziom umiejętności i kompetencji znacznie wzrósł.

Projekt zakładał również udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez Partnera Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska tj.: „Młody Inżynier” -  zajęcia rozwijały umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w nabywaniu kompetencji lingwistycznych, informatycznych, matematycznych i elektronicznych; „Kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych” – tym razem uczniowie rozwijali umiejętności w zakresie przedsiębiorczości: postawa uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju, zakresie pracy zespołowej: praca w zespołach, uczenie się od innych, delegowanie zadań, współodpowiedzialność, otwartość, przywództwo oraz kompromis, w zakresie kreatywności i innowacyjności: kreowanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowanie, dociekliwość i ciekawość świata; „IROBOT” – zajęcia z robotyki i informatyki z wykorzystaniem klocków LEGO.

Udział SP1 w projekcie „Torami nowej edukacji” pozwolił również nauczycielom na rozwijanie własnego warsztatu pracy i doskonalenie zawodowe. Nasi nauczyciele szkolili się z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Drugie szkolenie – zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią i wizualizacją również w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy było przygotowaniem nauczycieli do pracy z uczniem z wykorzystaniem metod wizualnych, natomiast Kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych i mobilnych do nauki – poszerzył wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu TIK oraz przygotował nauczycieli do pracy z aplikacjami, programami edukacyjnymi na komputerze i urządzeniach mobilnych, które będą wykorzystywane jako narzędzie do szybkiego i innowacyjnego uczenia się.

Bazując na opiniach i ocenach wystawianych przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli, wszyscy jednoznacznie wskazują, że realizacja projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” miała wysoki poziom merytoryczny. Ponadto uczestnicy deklarują, że stali się bardziej pewni siebie, przekonani o swoich umiejętnościach, potrafią lepiej odnajdywać się w nowych sytuacjach, stali się ciekawi i otwarci na nowe wyzwania. Niewątpliwie podniósł się również prestiż i atrakcyjność naszej szkoły. Udział SP1 1 w projekcie zakończy się powodzeniem, ponieważ będziemy szeroko upowszechniać wiedzę o nim i o osiągniętych rezultatach. Na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym portalu społecznościowym Facebook zamieszczono bogatą galerię zdjęć i filmów wraz z opisami, na bieżąco relacjonowano odbywające się działania. Poza tym będziemy starali się, aby efekty projektu zostały wykorzystane w dłuższej perspektywie czasowej i miały długofalowy wpływ na pracę szkoły. 

opracowała
wicedyrektor SP nr 1
Iwona Dróżdż

 • uśmiechnięte dziewczęta w fartuchach podczas zajęć chemicznych
 • goście odwiedzający miniplanetarium, w tle namiot planetarium
 • grupa dzieci podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • cztery dziewczynki podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • uśmiechnięci chłopcy w fartuchach podczas zajęć chemicznych
 • grupa dzieci podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • grupa dzieci podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • młodzież oraz dorośli zgromadzeni pod namiotem
 • monitor komputera
 • uśmiechnięte dziewczynki podczas zajęć z robotyki
 • grupa dzieci podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • grupa dzieci podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • chłopcy siedzący przy ławkach podczas zajęć
 • grupa chłopców podczas zajęć z robotyki siedzi przy ławkach
 • chłopcy siedzący na podłodze z robotami
 • POZIOM KOLOR RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFRR_RGB

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim