Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Podsumowanie działań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu „Torami nowej edukacji”

W Szkole Podstawowej nr 4, tak jak w innych placówkach w mieście, realizowany był projekt unijny “Torami nowej edukacji”. Zajęcia dla uczniów z klas IV-VIII prowadzone były w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 z przerwą spowodowaną nauczaniem zdalnym z powodu Covid-19. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia uczniów poprzez zastosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu. Na realizację tych działań składały się prowadzone w szkole przez nauczycieli, trenerów, specjalistów zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia wyrównawcze z języków obcych, matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych. Odbywały się one w grupach 8 osobowych. Wszystkie zajęcia prowadzone były  się w szkole i były bezpłatne. W naszej placówce wzięło w nich udział 546 uczniów podzielonych na 70 grup. 

Programem zostali objęci też nauczyciele, dla których przygotowano szkolenia m.in. z posługiwania się technikami komputerowymi, kurs ICT, języka angielskiego, szkolenie z zastosowania eksperymentalnych metod pracy z uczniami w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, zastosowania zabaw psychoedukacyjnych w nauczaniu itp.. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego przyczyniły się do poszerzenia wiedzy, kompetencji oaz rozwoju zawodowego nauczycieli, dały możliwość przygotowania do pracy z wykorzystaniem aplikacji i programów komputerowych. Będzie to miało wpływ na efektywniejsze nauczanie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii atrakcyjnych dla uczniów.

Dużym plusem przeprowadzonego projektu było wzbogacenie szkoły w nowoczesne wyposażenie. W SP 4 przybyło mikroskopów, zestawów do doświadczeń z fizyki i chemii, urządzeń do obserwacji nieba, zestawów klocków Lego Education, laptopów i innego rodzaju nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć. Dzięki tym pomocom   edukacja w naszej szkole zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, będzie nie tylko nowoczesna, ale i bardziej ciekawa dla dzieci. Doposażenie pracowni jest niezwykle ważne zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.

Realizacja projektu “Torami nowej edukacji" przyniosła wiele korzyści. Wszyscy jego uczestnicy, a wzięła w nim udział znacząca grupa dzieci z naszej szkoły, mogli korzystać z ciekawych zajęć z wykorzystaniem atrakcyjnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć uczyli się rozwiązywania problemów i podejmowania konstruktywnych decyzji. Efekty realizowanego projektu można było obserwować 25.09.2022 roku podczas Zielonego Europikniku. Przy stanowisku naszej szkoły pojawiła się duża grupa osób zainteresowanych doświadczeniami m.in. z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu.   

mat. SP nr 4

  • dziewczęta przy stole oglądają makietę układu słonecznego
  • kobieta pokazuje dziewczynkom siedzącym przy ławce szkolnej makietę kwiatka
  • kobieta pokazuje dziewczynkom siedzącym przy ławce szkolnej makietę kwiatka
  • tablica

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim