Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Podsumowanie projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność  i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” w Szkoły Podstawowej nr 6

Dzięki realizacji na terenie miasta Mińsk Mazowiecki projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność  i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim rozwijali swoje zdolności oraz nabywali kompetencji kluczowych i uniwersalnych. W szkole utworzono 12 grup zajęciowych: 6 grup zajęć rozwijających z informatyki, 2 grupy zajęć rozwijających z matematyki, 2 grupy zajęć rozwijających z nauk przyrodniczych oraz 2 grupy wyrównawcze: z matematyki i z przyrody.

         Zajęcia były prowadzone w niewielkich grupach, dla których zostały opracowane indywidualne plany pracy. Dzięki różnorodnym metodom pracy stosowanym na zajęciach cieszyły się one dużym zainteresowaniom.

         W czasie zajęć z matematyki  uczniowie doskonalili sprawność rachunkową oraz umiejętność rozwiązywania zadań pracując w grupach lub samodzielnie. Rozwiązywali zagadki liczbowe, rebusy, łamigłówki, zadania rozwijające spostrzegawczość oraz logiczne myślenie. Gry i zabawy matematyczne oraz programy multimedialne stosowane na zajęciach sprawiały, że uczniowie z zapałem rozwiązywali zadania, a ukończenie ich dawało im ogromną satysfakcję. Byli dociekliwi i kreatywni. Rozwijali wyobraźnię i logiczne myślenie.

         Zajęcia przyrodnicze odbywały się z wykorzystaniem oraz w oparciu o platformę „E-nauczyciel przyrody” - innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Podczas zajęć stosowane były metody: doświadczenia, eksperymentu, wykorzystywane były narzędzia multimedialne.  Ważnym elementem  było nabywanie przez uczniów umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, wyciągania wniosków, formułowania spójnych logicznie wypowiedzi. Istotne było dostrzeganie przez uczestników zajęć powiązań między biologią, chemią, geografią i fizyką, gdyż to właśnie nauki przyrodnicze wyjaśniają funkcjonowanie otaczającego świata.

Młodzież z zainteresowaniem poznawała ciekawostki przyrody zakładając i obserwując szkolną hodowlę. Uczniowie tworzyli także własne pomoce za pomocą których obserwowali zjawiska przyrodnicze.

         W czasie zajęć z informatyki młodsze dzieci poznały ciekawe aplikacje oraz programy komputerowe. Za pomocą programów graficznych i wizualizacji 3D tworzyły ciekawe prace a także rozwijały wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie poznali podstawy kodowania oraz programowania. Ogromną atrakcją zajęć było programowanie mini-robotów. Uczniowie nabyli umiejętności zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, rozwijali swoje zainteresowania, twórczo rozwiązywali stawiane przed nimi zadania, a także własne pomysły.

         Uczniowie brali też udział w zajęciach realizowanych przez Partnera projektu – firmę Profi Biznes Group ze Szczecina. W szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni, kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych oraz kurs języka angielskiego. Uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach I-Robot. Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów w ciekawy, zajmujący sposób. Wszyscy uczniowie otrzymali również dostęp do platformy edukacyjnej na której znajdują się dodatkowe materiały multimedialne dotyczące przeprowadzonych  szkoleń.

         W ramach projektu przeszkoleni zostali również nauczyciele. Pięćdziesięciu nauczycieli wzięło udział w kursie ICT z zakresu obsługi narzędzi komputerowych i korzystania z platform edukacyjnych. trzech nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z języka angielskiego, dwie osoby w kursie Change Your Mind. Ponadto dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu  Profi Competence – testy osobowości.

         W ramach projektu szkoła została doposażona w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne dzięki którym zajęcia były jeszcze bardziej atrakcyjne, nowoczesne, na miarę dzisiejszych czasów.

mat. SP nr 6

  • dłonie ucznia, trzymające smartfon z otwartą aplikacją
  • cztery dziewczynki, jedna z nich trzyma pudełko z żółwiem
  • chłopiec z dodanym graficznie orłem siedzącym mu na ręku
  • grupa dzieci podczas zajęć z zadaniami matematycznymi
  • młodzież podczas zajęć manualnych, na pierwszym tle osoba ozdabia kartonowe pudełko
  • dziewczynki pochylające się nad kartką z zadaniami
  • dziewczynki układajace puzzle
  • widok na salę zajęciową, w tle ekran, na pierwszym planie monitory komputerowe z motywem świątecznym
  • dziewczęta podczas zajęć patrzą przez mikroskopy
  • tablica

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim