Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

30-lecie Straży Miejskiej

14 listopada w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury miało miejsce spotkanie podsumowujące 30 lat funkcjonowania Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim.

Gości oraz funkcjonariuszy mińskiej straży powitała komendant Anna Kwiatkowska, jednocześnie prezentując historię naszej formacji, począwszy od jej powołania w 1992 roku.

W swoim wystąpieniu burmistrz Marcin Jakubowski wspominał, że Straż Miejską w Mińsku Mazowieckim powołał Zarządzeniem z dnia 17 stycznia 1992 roku ówczesny burmistrz Zbigniew Grzesiak. Siedziba formacji mieściła się na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta, a zatrudniała 6 strażników. Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim został Antoni Peczka, który funkcję tę pełnił do 2004 roku. Jego następcą został Roman Wiaranowski. To podczas urzędowania komendanta Wiaranowskiego siedziba formacji w 2008 roku została przeniesiona do budynku, w którym znajduje się do dzisiaj. W latach 2014-2017 komendantem mińskiej straży był Janusz Wiaterek. Wprowadziliśmy wtedy szereg zmian, w tym rejonizację miasta i rozpoczęliśmy remont siedziby. Komendant Janusz Wiaterek pełnił swą funkcję do 2017 roku. Remont ostatecznie został ukończony w 2018 roku przez obecną komendant Annę Kwiatkowską, która od 2011 roku pracowała na stanowisku zastępcy komendanta, a w 2017 roku objęła stanowisko komendanta. Na przełomie 30 lat istnienia Straż zwiększyła zatrudnienie do 15 etatów mundurowych i 3 etatów cywilnych. Do wydziału Straży Miejskiej w 2020 roku włączono zarządzanie kryzysowe.  

 

Szczegółowe zadania i zakres kompetencji ustala Ustawa o strażach gminnych z 1997 roku. Oczywiście na przełomie lat zadania mocno się poszerzają o kolejne uprawnienia, ale Straż Miejska w Mińsku Mazowieckim swoimi działaniami odpowiada przede wszystkim na potrzeby mieszkańców miasta, które wraz z dynamicznymi zmianami, chociażby w czasie epidemii czy toczącej się w Ukrainie wojny, bywają uzupełniane o kolejne.

Podczas uroczystości wiele ciepłych słów w kierunku mińskich strażników płynęło m.in. od starosty mińskiego Antoniego J. Tarczyńskiego i wicestarosty Witolda Kikolskiego, wiceprzewodniczących rady miasta Barbary Redy, Mariusza Żyły i Grzegorza Cyrana, komendanta powiatowego policji Sławomira Rogowskiego i jego zastępcy Sebastiana Ciastonia, dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk. Krzysztofa Stobieckiego i dowódców pozostałych mińskich jednostek, Grzegorza Wojciechowskiego reprezentującego OSP Mińsk Mazowiecki, komendant Straży Miejskiej Brwinowa Izabeli Koźbiał, czy Zbigniewa Włodarczyka zastępcy komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Miłym i podniosłym momentem obchodów było wręczenie Krzyża za Zasługi burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu oraz trzem funkcjonariuszom mińskiej straży: Tomaszowi Szopie, Robertowi Szostakowi oraz Cezaremu Kazimierczykowi. Odznaczenia za zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób dokonał Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko. 

Dopełnieniem uroczystości był znakomity występ Marcina Błądzińskiego.

Dziękujemy dyrektor MDK w Mińsku Mazowieckim Joannie Wilczak za gościnę, Zespołowi Szkół Turystyczno-Gastronomicznych oraz Piekarni Gromulski za jubileuszowy tort oraz oprawę.

 • komendant straży miejskiej przemawia przy mównicy
 • burmistrz miasta przemawia przy mównicy
 • burmistrz wręcza kwiaty pani komendant straży miejskiej
 • zdjęcie grupowe strażników miejskich
 • Burmistrz oraz strażnicy podczas wręczania Krzyża za Zasługi
 • Burmistrz oraz strażnicy podczas wręczania Krzyża za Zasługi
 • komendant straży pozuje do zdjecia z władzami powiatu
 • komendant straży pozuje do zdjecia z radnymi
 • burmistrz senior przemawia przy mównicy
 • komendant straży pozuje do zdjecia z przedstawicielami policji
 • komendant straży pozuje do zdjecia z przedstawicielami wojska
 • artysta w kapeluszu podczas występu na scenie
 • zdjęcie tortu
 • komendantki pozują do wspólnego zdjecia
 • komendanci straży miejskich pozują do wspólnego zdjęcia
 • komendanci straży miejskich pozują do wspólnego zdjęcia

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim