Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).
 
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027

ogłasza 

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).  

Nazwa programu:
Fundusze dla Mazowsza 2021–2027 (FEM21-27)

Obszary tematyczne:
1) cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
2) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska;
3) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
4) dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji (organizacje te obejmują inny obszar działalności niż organizacje, w punkcie 3);
5) dwie organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
6) dwie federacje organizacji pozarządowych.
Nabór obejmuje wybór 28 organizacji pozarządowych do składu KM FEM21-27, w tym 14 będących członkami i 14 będących stałymi zastępcami członków KM FEM21-27.

Szczegółowe informacje, terminy oraz formularze wniosów dostępne pod linkiem https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/nabor-organizacji-do-komitetu-monitorujacego-programu-fundusze-dla-mazowsza-20212027.html

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim