Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2022

Wykaz obejmujący działki przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców położone przy ul. J. Chełmońskiego

Mińsk Mazowiecki, dnia 20 grudnia 2022 r.

PG.6845.17.2022

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działki gruntu położone w Mińsku Mazowieckim, przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.

Opis nieruchomości: 

Część targowiska miejskiego, zabudowana pawilonem handlowym; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, linia telefoniczna, gazociąg.

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym  uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 223, poz. 5975) – teren usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie z dopuszczeniem biur, banków  i urzędów oraz teren targowiska miejskiego.

Okres dzierżawy: do 3 lat.

Przeznaczenie dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej.

Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej: 

Część działki gruntu Nr 458/10, Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego, księga wieczysta 
Nr SI1M/00009678/1.

1.      Grunt pod stanowiskami handlowymi Nr 3, 4, 10, 11, 22, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, o powierzchni 20 m2 każde.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: wyjściowa opłata dzierżawna 600,00 zł + VAT w stosunku miesięcznym; opłaty płatne za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca, z możliwością ich zmiany co 6 miesięcy.

2.      Grunt pod stanowiskiem handlowym Nr 7 o powierzchni 20 m2.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: wyjściowa opłata dzierżawna 900,00 zł + VAT w stosunku miesięcznym; opłaty płatne za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca, z możliwością ich zmiany co 6 miesięcy.

3.      Grunt pod stanowiskami handlowymi Nr 8, 9, 17, 24, 25, 32, 33, 41, 48, 56, o powierzchni 24 m2 każde.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: wyjściowa opłata dzierżawna 700,00 zł + VAT w stosunku miesięcznym; opłaty płatne za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca, z możliwością ich zmiany co 6 miesięcy.

            Rada Miasta Mińsk Mazowiecki wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia powyższych umów dzierżawy – uchwała Nr LIV.475.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

            Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

MARCIN JAKUBOWSKI

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim