Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • napis: fundusze europejskie, wiedza, edukacja, rozwój, Reczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miasto Mińsk Mazowiecki realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość grantu: 100.000 zł

Przedsięwzięcie grantowe obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla klientów na parterze budynku Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz instalację planu tyflograficznego i urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. 

 

 

  • informacja tekstowa o dofinansowaniu projektu

 

  • Szablon_pismo_kolor(1) Dostepny samorząd

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim