Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2023

Nie ma nudy! Ferie z MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. ogłasza nabór na aktywności feryjne. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w zajęciach, prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem (adresy e-mail podane poniżej). Zgłoszenie powinno zawierać:

1)       imię i nazwisko uczestnika 

2)       wiek

3)       miejscowość zamieszkania 

4)       dane kontaktowe uczestnika oraz rodzica (telefon)

5)       termin zajęć

6)       zgoda na przekazanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez Organizatorów akcji Ferie z MOSiR 2023 w celu jej organizacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. L 119  z 4.05.2016).

Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 stycznia 2023 r. od godz. 12.00 do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do 3 lutego 2023 r. do godz. 9.00. Informacja o przyjęciu do grupy zostanie dostarczona w chwili uformowania się grupy, nie później niż do 6 lutego 2023 r. do godz. 12.00.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

·  JEDEN MAIL MOŻE ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE TYLKO JEDNEJ OSOBY. Jeśli w jednym mailu będzie więcej niż jedno nazwisko, tylko pierwsza osoba z listy zgłoszonych zostanie zakwalifikowana do wybranej grupy. 

·  Jeśli maile nie będą zawierały wszystkich niezbędnych do zgłoszenia informacji, nie będą przyjmowane.

·  Wszystkie osoby  otrzymają automatycznie  maila zwrotnego informującego o dostarczeniu wiadomości.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń tylko tych dzieci, które będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach danej aktywności. 

 

Ważna informacja! Użytkowników korzystający z poczty Gmail prosimy o sprawdzenie wiadomości spam!

 

Ćwiczenia w wodzie z elementami tańca:

·         dzieci 7-9 lat 

·         Od 13 lutego do 17 lutego 5 spotkań w godz. 10:00-11.00 

·         Aquapark, plywanie@mosir.org.pl

 

Rodzic i ja:

·         Zajęcia w wodzie dla  rodzica i dziecka w wieku 5-6 lat, 

·         Od 13 lutego do 17 lutego tj. 5 spotkań w godz. 18.00-19.00 

·         Aquapark, plywaniekids@mosir.org.pl

 

 

Rodzic i ja:

·         Zajęcia w wodzie dla  rodzica i dziecka w wieku 5-6 lat, 

·         Od 20 lutego do 24 lutego tj. 5 spotkań w godz. 18.00-19.00 

·         Aquapark, plywaniekids@mosir.org.pl

 

Zimowy basket:

·         Treningi koszykówki dla dzieci od 12 lat 

·         Od 13 lutego do 24 lutego (bez weekendu) 10 spotkań w godz. 12.00-13.30

·         Hala widowiskowo-sportowa w SP nr 1, ul Kopernika 9

kosz@mosir.org.pl

 

Piłkotriki:

·         Warsztaty trików piłkarskich dla dzieci 8-11 lat 

·          13, 15, 17, 20, 22 i 24 lutego w godz. 10.00-11.30

·         Hala widowiskowo-sportowa w SP nr 1, ul Kopernika 9

kosz@mosir.org.pl

 

Wycieczka:

·         Dzieci w wieku 9-12 lat

·         21 lutego w godz. 8.00-16.00

·         Wyjazd spod Aquaparku – kierunek: WARSZAWA 

wycieczka1@mosir.org.pl

 

Samoobrona dla młodzieży:

·         Młodzież 16-18 lat

·         13, 15, 16, 20, 22 i 23 lutego w godz. 16.00-17.30

·         Sala sportowa na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1

zapisy@mosir.org.pl

 

Samoobrona dla kobiet:

·         13, 15, 16, 20, 22 i 23 lutego w godz. 18.00-19.30

·         Sala sportowa na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1

zapisy@mosir.org.pl

 

Tor wodny na weekend:

·         18 -19 lutego w godz. 12.00-20.00 

·         Atrakcja bez limitu wiekowego 

·         Wejście na basen po zakupie biletu wstępu zgodnie z cennikiem

 

 

Bal przebierańców na lodzie połączony z warsztatami dla dzieci:

·         18 lutego 

·         Ślizg 17.30-19.00

·         Wejście na lodowisko po zakupie biletu wstępu zgodnego z cennikiem

 

Łyżwoteka na lodzie połączona z konkurencjami dla wszystkich:

·         18 lutego

·         Ślizg 19.30-21.30

·         Wejście na lodowisko po zakupie biletu wstępu zgodnego z cennikiem

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NA BASEN W OKRESIE FERII 
OBOWIĄZUJE BILET FERYJNY W CENIE  4 ZŁ ZA 60 MINUT.

PRZYPOMINAMY, ŻE NA LODOWISKO W OKRESIE FERII
 OBOWIĄZUJE BILET FERYJNY W CENIE  3 ZŁ NA ŚLIZG.

 

Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Feryjnej, akceptują Państwo ujęte w treści ogłoszenia zasady. 

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów akcji feryjnej  w celu jej organizacji zgodnie  z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i informujemy iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2.        Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – iod@mosir.org.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej 
i promocji imprez sportowych. 

4.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz instruktorom prowadzącym zajęcia.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

6.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowej.

  • plakat z harmonogramem zajęć,napisem głównym "Ferie z MOSiR Nie ma nudy!", zimowa grafika w tle

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim