Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2023

Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Miasto Mińsk Mazowiecki informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonego dla samorządów. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielenie dotacji, o której mowa  w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

Zakres dofinansowania może obejmować:

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Bliższe informacje

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

W przypadku zainteresowania udziałem w programie osoby i podmioty będące właścicielami zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków prosimy o kontakt z Zespołem ds. strategii pozyskiwania funduszy – tel. 25 759 53 43 do 28.02.2023r.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim