Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI STYCZEŃ 2023

Przyjmowanie wniosków o odbiór azbestu

BURMISTRZ MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI

Mińsk Mazowiecki, 23.01.2023 r.

INFORMACJA

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska, w 2023 r. Miasto Mińsk Mazowiecki planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 217, w godzinach pracy urzędu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ ROBERT SMUGA

  • po lewej stronie niebieskie koło z zielonym liściem na dole, po prawej stronie nazwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska...
  • po lewej stronie czerwone koło z zielonym wzorem, po prawej nazwa narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim