Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki w latach 2022 – 2023 realizować będzie przedsięwzięcie pn. ,,Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”.

Źródłem finansowania inwestycji w kwocie 18.673.245 zł będą:

  1. dotacja w wysokości 9.834.311 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
  2. pożyczka w wysokości 8.838.934 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji zakupionych zostanie 6 autobusów elektrycznych oraz wybudowana zostanie infrastruktura do ładowania autobusów.

B8iYdO4LYmJ8QAAAABJRU5ErkJggg==

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim