Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2023

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r. poz. 1449 ze zm.).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej 17” w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim