Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2023

LVIII sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

Informujemy, że LVIII sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Tadeusza Kościuszki 3.

Zapraszamy mieszkańców do udziału oraz oglądania transmisji na kanale YT miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji.

3. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołów z kontroli:

a) realizacji zadań w zakresie rzeczowym i finansowym w Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim w roku 2022;

b) zadania pn. „Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej”.

4. Analiza sprawozdania z realizacji zadań Miasta, zawierającego wnioski ze współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

5. Analiza przebiegu działań w celu pozyskania funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych.

6. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami Rady, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Miasta na dzień 27 lutego 2023 r.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar A,

b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy Skwerze Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego pod stację ładowania samochodów elektrycznych,

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kościuszki pod stację ładowania samochodów elektrycznych,

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej pod stację ładowania samochodów elektrycznych,

e) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2023 rok,

f) w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki,

g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Mińsk Mazowiecki do Klastra Energii Powiatu Mińskiego.

8. Wolne wnioski i komunikaty.

9. Zamknięcie obrad. 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim