Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2023

Podsumowanie 3-letniego projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

21 marca wiceburmistrzyni Katarzyna Łaziuk spotkała się z nauczycielkami mińskich podstawówek, by podsumować 3-letni projekt „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”. Nie zabrakło podziękowań dla Anny Komudy i Dominiki Poboży z naszego Zespołu ds. Strategii i Pozyskiwania Funduszy, której otwartość i dyspozycyjność były dużym wsparciem dla osób zaangażowanych w realizację tego innowacyjnego działania. 

W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych przez trzy lata realizowany był kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów. Mogli oni skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni zakupiono doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstały zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla 157 nauczycieli m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się. 

Całkowita wartość projektu: 3 968 321,11 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 749 031,11 zł

  • kobiety pozuja do zdjęcia trzymaja w rekach dyplomy, jedna trtzyma bukiet kwiatów

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim